Vážení přátelé gastronomie,

dvacet let uplynulo jako voda a s časem se vytratila i tolerance jindy tak otevřeného trhu. Vzrostla kvalita i množství nabízených služeb, ale zejména nároky zákazníků. Ani oni nespali a začali přivykat komfortu sousloví: „moci si vybrat“. Kuchyně a bar přestali být pouhým pracovním prostorem a stali se součástí celku, zvaného restaurace. Považte jen, kolik přibylo tzv. otevřených kuchyní, kdy jak osobní, tak i vizuální kontakt s hostem zajišťuje nejen obslužný personál, ale sám kuchař? Profesionální technolog dnes vytváří nejen pracovní prostor za účelem kvalitně a jednoduše připravit pokrm, ale staví svou kuchyni také s ohledem na interiér. Musí znát nejen stránku technickou, ale vědět, jaký návštěvník do restaurace zavítá. Cílem je originální tvář podniku, který „má svého zákazníka“.

Pojďme tedy společně formovat úspěšnou „tvář“ vašeho podniku.

Martin Prchal, majitel společnosti